Λ

Over Massage Magazine

Over Massage Magazine

Massage Magazine, hét meest gelezen vakblad door massagetherapeuten, en professionals in de wellness, verschijnt zes keer per jaar. Lezers kunnen hun kennis verbreden en verdiepen en tegelijk tal van ideeën opdoen voor nieuwe technieken en therapieën. Massage Magazine biedt praktische, vakgerichte informatie over massage in al z'n facetten. Onderwerpen als stap-voor-stap technieken,  reflexologie, ergonomie, beroepsethiek, massage bij contra-indicaties, beroep in beeld, klantenwerving en -binding, praktijkinrichting, tips om fit te blijven,  aromatherapie, productnieuws en bedrijfsvoering komen in elk nummer aan bod. Daarnaast biedt Massage Magazine informatieve reportages en praktijkgerichte achtergronden. Kortom, een schat aan informatie voor een optimale beroepsuitoefening en een rendabele bedrijfsvoering.

Combinatieabonnement met 50% korting!

Maak gebruik van dit uitzonderlijke aanbod en abonneer je nu óók op  Massage Magazine.

(het laden van het formulier kan enkele ogenblikken duren)  

Λ

Heb je vragen of opmerkingen m.b.t. je abonnement?

Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, Tel. 0900-22 65 263
(op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur / 10 ct. per minuut), of via
www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Vanuit België:
Abonnementenland, Diependaalweg 6, 3020 Herent, Tel. +32 (0)28 08 55 23, of via
www.bladenbox.be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Opzeggingen dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.