Nieuws

Gezonde ambitie

Voormalig GroenLinks voorman Paul Rosenmöller heeft de ambitieuze doelstelling geformuleerd om over vijf jaar de gezondste Europese jeugd te hebben. Als aanjager van het nieuwe Convenant Gezond Gewicht roept hij alle gemeenteraden op om deze ambitie speerpunt te maken voor de komende verkiezingen en een prominente plek te geven in het nieuwe gemeentebeleid. In haar eindrapport stelt het convenant dat het aantal volwassenen met overgewicht zich lijkt te stabiliseren op 52 procent voor mannen en 41 procent van vrouwen. Rosenmöller: ‘Onze grootste zorg gaat uit naar kinderen en jongeren. Daar is nog steeds sprake van een stijgende trend. We moeten alles op alles zetten om een nieuwe generatie van gezonde jongeren te creëren. Met ouders, consultatiebureaus, scholen, voedingsaanbieders, sportverenigingen, et cetera.’ Onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, ondersteunt het convenantbureau de komende vijf jaar gemeenten die samen met publieke en private partijen bouwen aan een gezonde gemeente. Deze aanpak is gebaseerd op het Franse EPODE (Ensemble Prévenons ‘l’Obesité Des Enfants), de methode waarmee inmiddels zo’n 165 ‘villes santés’ het overgewicht drastisch hebben teruggebracht. Convenantbureau Overgewicht, tel. 070-3406927, www.convenantovergewicht.nl