Nieuws

Karakterstructuren

In de lichaamsgerichte therapieën wordt vaak gewerkt vanuit de karakterstructuren van W. Reich. Een karakterstructuur is een duiding van de manier hoe iemand zijn omgeving ervaart en daarop reageert. Er zijn vijf structuren en bij de meeste mensen zijn er een of twee dominant. Deze karakterstructuren kunnen de masseur een goed inzicht geven in de reactiepatronen van zijn cliënten op een massage. Zal bijvoorbeeld de ene cliënt gretig de massage ontvangen en er na afloop nog geen genoeg van hebben, zo zal een andere cliënt juist een pantser hebben waar je als masseur eerst maar voorbij moet zien te komen. Deze en nog veel meer reacties zijn terug te vinden in de verschillende structuren. Kennis van de karakterstructuren geeft ook inzicht in welke grepen de een prettig vindt en bij een ander juist niet werken. Ook voor de masseur is het leerzaam te zien vanuit welke structuur hij zelf werkt. In het najaar wordt vanuit het centrum Balans en Reflectie van Marijn van der Vegt een driedaagse cursus gegeven waarin drie van de vijf structuren worden behandeld. In het voorjaar volgen de andere twee. Informatie kun je vinden op www.balansenreflectie.nl