Nieuws

Pensioenfonds

Het beroepspensioenfonds voor fysiotherapeuten biedt haar deelnemers de mogelijkheid om een hoger pensioen op te bouwen. De beslissing over invoering van de keuzemogelijkheid om met een hogere premie-inleg meer pensioen op te bouwen werd genomen op grond van een schriftelijke beslisronde bij de achterban. Op 8 november resulteerde dat in een volmondig ‘ja’. Vanaf 1 januari 2011 krijgen de zittende deelnemers de keuze voorgelegd om meer pensioen op te bouwen bij hun eigen beroepspensioenfonds. Fysiotherapeuten die in 2011 deelnemer worden, bouwen automatisch een hoger pensioen op. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten heeft 26.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim € 1,9 miljard.