Nieuws

Gratis vertaaldienst

Het ministerie van VWS heeft met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland een overeenkomst gesloten voor het leveren van tolk- en vertaaldiensten aan zorgverleners. De kosten voor de vertaaldienst worden vergoed door het ministerie. Voorwaarde voor het gebruik maken van een tolk of het laten vertalen van stukken die nodig zijn voor een behandeling, is dat die wordt betaald uit de Zvw of de AWBZ. In tegenstelling tot de eerdere regeling moet de zorgverlener rekening houden met annuleringskosten bij een te late annulering. Meer informatie hierover staat op de website van het Tolk- en vertaalcentrum Nederland. Bron: TVcN