Nieuws

Zorg voor de ziel

Zorg voor de ziel

Psychotherapeut en populair spiritueel auteur Thomas Moore is een groot voorstander van ‘Integrative Medicine’: een nieuwe stroming in de zorg waarbij ziek zijn niet alleen lichamelijke gevolgen heeft, maar er ook aandacht is voor de geestelijke consequenties van ziekte. De wisselwerking van lichaam en psyche staat centraal. In Zorg voor de ziel bij ziekte deelt Moore zijn kijk op deze volledige manier van genezen. Als patiënt heb je niet alleen met lichamelijke pijn en ongemakken te maken, een ziekte raakt je ook tot in het diepst van je ziel. Hoe kundig massagetherapeuten of artsen en verpleegkundigen ook zijn op medisch gebied, het blijft vaak gaan om een functionele behandeling van een ziekte. Maar de auteur legt uit dat een zieke meer is dan alleen een lichaam. Bovendien geeft hij waardevolle tips en praktische adviezen aan zorgverleners én patiënten zelf plus hun naasten. Zorg voor de ziel bij ziekte is een actueel boek dat serieus ingaat op hoe de moderne geneeskunde psychische, relationele en spirituele kanten bij medische behandelingen kan betrekken. Zorg voor de ziel bij ziekte, Thomas Moore, Paperback, 240 pagina’s, ISBN 978 90 215 4907 1, prijs: € 17,95.