Nieuws

In de ban van de bacterie

De voortschrijdende resistentie van bacteriën voor antibiotica is momenteel waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. In korte tijd verschenen berichten over de ontdekking van een nieuwe MRSA-variant bij koeien in Engeland door overmatig gebruik van antibiotica tegen uierinfecties, de gevolgen van de EHEC-bacterie in voedsel en het uitgebreide gebruik van antibiotica bij kippen en varkens in Nederland. Met antibiotica worden bacteriën bestreden, maar ook resistentie bevorderd. Een overstap van dier naar mens leidt vervolgens tot een epidemie met vergaande consequenties voor de volksgezondheid én de economie, zo hebben we inmiddels ervaren. Opmerkelijk vond ik ook het bericht dat een ziekenhuis een patiënt, die al langer bekend was als drager van een multiresistente bacterie, naar een ander ziekenhuis had overgeplaatst zonder waarschuwing en passende maatregelen. Vooral artsen houden zich niet aan hygiënische maatregelen van de stichting Werkgroep Infectie Preventie (www.wip.nl), zo blijkt uit diverse onderzoeken. Denk aan simpele zaken als het afdoen van sieraden en polshorloges tijdens klinische werkzaamheden en het handen wassen na elk patiëntcontact. Allemaal voorbeelden hoe nonchalant wij omspringen met microbiologische aangelegenheden. Kennelijk ervaart men wat men niet kan zien, nog steeds niet als een gevaar. De redactie van Massage Magazine is benieuwd of masseurs zich aan de hygiënische maatregelen houden. Graag zien we je reactie tegemoet op redactie@massage-magazine.nl.

Dit is een verkorte versie van een column van Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.