Nieuws

Integrative Medicine - Zorg voor gezondheid en geluk

Het eerste Nederlandstalige boek over Integrative Medicine (IM) ligt in de boekhandel. De zorgvisie die erin wordt besproken, is eind vorige eeuw in de Verenigde Staten ontwikkeld en wordt toegepast in het onderzoek, de opleidingen en zorgpraktijk van topinstituten als Harvard en Yale. IM is een opvatting op gezondheid en zorg die uitgaat van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Kenmerkend voor IM is dat niet de ziekte, maar de zorgvrager als mens centraal staat. Er wordt veel belang gehecht aan preventie en leefstijlinterventies en het benut alles wat, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, effectief is gebleken voor het bevorderen van gezondheid. Dus naast reguliere behandelingen bijvoorbeeld ook acupunctuur bij hoofdpijnklachten, Tai Chi bij reuma of Mindfulness bij stressgerelateerde aandoeningen. Volgens de auteurs wordt deze visie in onze gezondheidszorg nog slechts op zeer beperkte schaal toegepast. Dit boek is dan ook niet alleen een introductie op het denken en handelen vanuit deze zorgvisie, maar eveneens een pleidooi voor brede invoering daarvan in de gezondheidszorg in Nederland. Integrative Medicine - zorg voor gezondheid en geluk, Karlien Bongers en Astrid van Koppen, uitgever: De Arbeidspers, ISBN: 978902957590 4/NUR860.