Nieuws

Beroepsopleiding Voetreflextherapeut(e) Amsterdam

De School voor Voetreflexologie start op vrijdag 20 januari 2012 met een nieuwe groep in Amsterdam. De lessen zijn tweemaal per maand op een hele vrijdag. Ook is er een maandaggroep in Alkmaar en een zaterdaggroep in Breukelen. Het vakkenpakket bestaat uit Voetrefl extherapie, Handrefl exologie, Oorreflexologie, Meridiaanleer, Vijf elementenleer, Chakra’s, Metamorfosemassage, Persoonlijke- en therapeutische vorming, Opzetten praktijk en op mbo-4 en hbo-niveau de medische vakken Anatomie, fysiologie en pathologie (voor mensen zonder medische vooropleiding). Voor meer informatie, ook over de voorlichtingsdagen kunt u de site raadplegen: www.voetreflexologie.com.