Nieuws

Massage bij kanker

Massage bij kanker

“Massage bij kanker wordt in Nederland vaker toegepast, maar nog steeds wordt het niet als iets vanzelfsprekends beschouwd.” Dit zijn de woorden van Estelle Smits en Klara van Zuijdam, de initiatiefnemers van Helder & Kadira – massage bij kanker. Het doel van deze samenwerking is het toegankelijk maken van massage voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad. Veel masseurs, verpleegkundigen, mantelzorgers willen wel een massage geven, maar zijn soms nog onzeker van wat wel en niet kan of mag. Klara van Zuijdam en Estelle Smits herkennen dit gevoel. Inmiddels hebben zij jarenlang ervaring met het masseren van mensen met kanker. Massage bij kanker is zeker geen contra-indicatie zolang de masseur kennis van zaken heeft. Hierdoor kan de massage perfect afgestemd worden op de lichamelijke en geestelijke conditie van de cliënt (die overigens steeds wisselend is). Samen zouden zij graag zien dat massage bij kanker en palliatieve zorg toegankelijk wordt voor alle personen uit deze doelgroep. Door trainingen, workshops en lezingen te geven, willen zij er aan bijdragen dat mensen die kanker hebben of hebben gehad op een verantwoorde wijze gemasseerd worden. Klara van Zuijdam en Estelle Smits verzorgen trainingen en cursussen voor professionele masseurs, vrijwilligers, verpleegkundigen en mantelzorgers. Maar ook cursussen voor familie/partner/ vriend(in) van mensen met kanker die iets willen doen voor hun naaste. Op 20 januari start de eerste training voor professionele massagetherapeuten. Hierbij leren de deelnemers hoe ze een cliënt met kanker een massage op maat kunnen geven en, heel belangrijk, wat wel en niet te doen. Daarbij krijgen ze een stevige basis mee van kennis over de ziekte, behandelingen en bijwerkingen. Er wordt gewerkt met casussen en er is een praktijkdag in een ziekenhuis. In hun massagepraktijken ervaren Estelle Smits en Klara van Zuijdam dat massage tijdens en na kanker het herstelproces van het lichaam ondersteunt en de kwaliteit van leven bevordert. 27 en 28 januari geven Estelle en Klara lezingen op de Massagevakdagen, op 30 en 31 maart staan ze op de massagevakbeurs in Almere.