Nieuws

Massage en de karakterstructuren

Het idee van karakterstructuren is in de vorige eeuw ontwikkeld door Reich en wordt in veel lichaamsgerichte therapieën als handvat gebruikt. Vanaf de baarmoeder tot aan het vijfde levensjaar doorloopt een kind verschillende fasen, waarin het steeds op een andere manier reageert op de afhankelijkheid van de omgeving en opvoeders. In elke fase heeft een kind koestering, veiligheid en stimulatie nodig voor de ontwikkeling voor het latere leven. Als dit om een of andere reden ontbreekt, kan het kinderlichaampje in een van die fases verstarren (pantseren) en dit als houding aannemen voor het verdere leven. Op het centrum Balans en Reflectie Marijn van der Vegt is een cursus ontwikkeld die je leert werken met massagegrepen specifiek afgestemd op de verschillende karakterstructuren. Het gericht toepassen van een juiste massage werkt als ondersteuning voor de cliënt om tot inzicht te komen en deze patronen los te laten. Je lichaamshouding en pantsering kunnen nu vrijkomen uit oude patronen. De cursus wordt gegeven op de zondagen 25 maart, 1 en 15 april. De docent is Marian Damshuiser. Zie voor meer informatie: www.balansenreflectie.nl