Nieuws

HBO-opleiding Triggerpoint

Prevenzis heeft de HBO-status ontvangen van de SNRO. Deze status is geldig voor alle studenten die de opleiding tot Triggerpointtherapeut volgen. Als je elders een opleiding hebt gevolgd, is instroom mogelijk in studiejaar 2 of 3 door middel van een EVC-traject (op basis van eerder verworven competenties). Meer informatie vind je op www.prevensis.nl