Nieuws

Prenatale depressie

Prenatale depressie

Yoga en massage verminderen prenatale depressie en prematuriteit (vroeggeboorte), zo blijkt uit het onderzoek Yoga and massage therapy reduce prenatal depression and prematurity dat is uitgevoerd op de Tijdens het eerste Nationale congres Elastisch Tapen, op 1 december aanstaande, komen de nieuwste ontwikkelingen op tapegebied in de ondersteuning in sport en therapie aan bod. De laatste jaren is het elastisch tapen in Nederland steeds populairder geworden onder (sport) fysiotherapeuten en sportverzorgers. Nieuwe tapemerken en toepassingsgebieden dienen zich nog steeds aan met beschreven effecten op pijn, de huid, spierfunctie, gewrichtsfunctie en bloed- en lymfecirculatie. Veel effecten berusten op aannames die wetenschappelijk (nog) niet zijn getoetst. Hoewel de praktijk soms vooruit loopt op de wetenschap, is inzicht in mogelijke verklaringsmodellen belangrijk om het klinisch handelen te onderbouwen of juist aan te passen. Tijdens het congres wordt ingegaan op mogelijke wetenschappelijke verklaringsmodellen voor het effect universiteit van Miami, USA. Field et al onderzochten vierentachtig vrouwen die aan prenatale depressie leden. Zij werden willekeurig ingedeeld in een groep die yoga kreeg, een groep die massagetherapie ontving of in een standaard prenatale zorg controlegroep. De yoga-en massagesessies duurden twaalf weken, waarbij de therapie twee keer per week werd gegeven gedurende twintig minuten per keer. In vergelijking met de standaard controlegroep, hadden zowel de yoga- als de massagegroepen een grotere afname van de depressie en angst. Ook de rugpijn en pijn in de benen namen af. De tevredenheid met de relatie nam juist toe. Daarnaast hadden de vrouwen in de yoga-en massagegroepen een langere zwangerschapsduur en een hoger geboortegewicht van de baby’s. Aangezien een hogere geboortegewicht gepaard kan gaan met een betere gezondheid gedurende het leven, zijn de resultaten van dit onderzoek veelbelovend. Bron: J Bodyw Mov Ther. 2012 Apr;16(2): 204-9. Epub 2011 Sep 23