Massage Magazine is het vakblad voor wellness & therapie, verschijnt zes keer per jaar.

Redactie

Sarah den Boer, Yvonne de Leeuw, Saskia Petit, Jacha Rootlieb en Femke van Soest
redactie@massage-magazine.nl

Advertenties

Accountmanager Babette van Beek, tel. 06-21307460, b.v.beek@bdu.nl

Abonnementen

Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Massage Magazine
BDUvakmedia, telefoon: 0342 494882
abonnementen@bdu.nl

Managementteam BDUvakmedia

Ron van de Hoef en Peter Vorstenbosch

Vormgeving

Giesbers Communicatie Groep, Duiven

Druk

Vellendrukkerij BDU, Barneveld